Κώδικας

Orbot για Android

Ο πρωτεύων κώδικας είναι διαθέσιμος στο GitHub και στο Gitlab

Orbot για iOS

Ο πρωτεύων κώδικας είναι διαθέσιμος στο GitHub

Tor-Android

Ο Orbot βασίζεται στην βασική Tor-Android βιβλιοθήκη η οποία επιτρέπει οποιαδήποτε εφαρμογή να δεσμεύει και να διαχειριστεί το Tor μέσα της

Tor.framework για iOS

Το Orbot για iOS βασίζεται στο βασικό έργο Tor.framework, το οποίο είναι διαθέσιμο ως ένα CocoaPad για οποιαδήποτε εφαρμογή για να το ενσωματώσει

IPtProxy

Το Orbot περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για Tor Pluggable Transports, όπως το Obfs4 και το Snowflake χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη IPtProxy Library