Συχνές Ερωτήσεις

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με την τελευταία κυκλοφορία, διορθώσεις και βελτιώσεις?

Δημοσιεύουμε όλες τις κυκλοφορίες και τις σημειώσεις κυκλοφορίας στις σελίδες έργων ανοιχτού κώδικα στο https://github.com/guardianproject/orbot/releases και https://github.com/guardianproject/orbot-ios/releases

Τι είναι το Tor;

Το Tor είναι ένα δίκτυο relay που τρέχονται από εθελοντές σε όλο τον κόσμο που σας επιτρέπουν να συνδέσετε τις επικοινωνίες σας με αυτούς το οποίο σας επιτρέπει να κρύψετε τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε από ανθρώπους που παρακολουθούν τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, εμποδίζει επίσης τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε από την εκμάθηση της φυσικής σας θέσης.

Γιατί το διαδίκτυο είναι πιο αργό όταν είμαι συνδεδεμένος με το Tor?

Επειδή περνάτε την κυκλοφορία σας μέσω relays που λειτουργούν από εθελοντές σε όλο τον κόσμο και η σύνδεσή σας θα επηρεαστεί από εμπόδια και καθυστέρηση δικτύου.

Πώς ξέρω ότι είμαι συνδεδεμένος στο Tor?

Μόλις ανοίξετε το Orbot, πιέστε το μεγάλο κουμπί και μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα δημιουργήσετε μια σύνδεση με το Tor, θα δείτε ένα μήνυμα που λέει 100% συνδεδεμένο και το κουμπί θα γίνει πράσινο. Εάν χρησιμοποιείτε το VPN για να κατευθύνετε την κυκλοφορία ενός προγράμματος περιήγησης μέσω Tor, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη σύνδεσή σας πηγαίνοντας στο https://check.torproject.org/, ένας σύνδεσμος που δημιουργήθηκε από την ομάδα Tor για να σας πει αν είστε συνδεδεμένοι με Tor ή όχι.

Τι είναι τα bridges;

Τα bridges είναι οι relays του Tor που βοηθούν στην παράκαμψη της λογοκρισίας. Μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε με bridges αν το Tor μπλοκάρεται από το ISP σας.