روبوت پیازی - وی‌پی‌ان تور برای تلفن‌های هوشمند

بارگیری روبوت پیازی!

پلی گوگل

می‌توانید کاره را از فروشگاه پلی گوگل نصب کنید

اف‌دروید

می‌توانید چگونگی افزودن مخزن کارهٔ اف‌دروید پروژهٔ گاردین را بیاموزید

فروشگاه کارهٔ اپل

می‌توانید ارائه رسمی روبوت پیازی برای iOS را نصب کنید. همچنین می‌توانید به گروه بازخورد زودهنگاممان بپیوندید

بارگیری مستقیم

می‌توانید ارائه‌های برجسب خورده را به همراه پرونده‌های قابل بارگیری برای اندروید و iOS روی گیت‌هاب بیابید

پایگاه وب پروژهٔ گاردین

می‌توانید پروندهٔ اندرویدی روبوت پیازی را مستقیم از این پایگاه وب بار بگیرید

بارگیری دیگر نرم‌افزارهای پروژهٔ تور در www.torproject.org/download

آزاد و رایگان.

روبوت پیازی کاره‌ای آزاد است! از توسعهٔ پایدار کاره پشتیبانی کنید. عشق را تقسیم کنید.