Kanuny

Orbot awtorlyk hukugy © 2009-2022 Natan Freitas we Guardian Project. Ähli hukuklar goralandyr. “Orbot” we Orbot nyşany Natan Freitasyň söwda bellikleridir. Orbot 3 maddaly BSD ygtyýarnamasy şertlerinde paýlanýar

Bu programma üpjünçiligi güýçli kriptografiýany ulanýar we belli bir eksport /import we/ýa-da dünýäniň käbir ýerlerinde çäklendirmelere sezewar bolup biler. Şifrlemek programma üpjünçiligini ulanmazdan ozal, şifrlemek programma üpjünçiligini import etmek, eýeçilik etmek ýa-da ulanmak we gaýtadan eksport etmek bilen baglanyşykly ýurduň kanunlaryny, düzgünlerini we syýasatlaryny barlaň. Has giňişleýin maglumat üçinhttps://www.wassenaar.org.

Eger dörediji (developer) bolsaňyz we doly ygtyýarnama jikme-jiklikleri we kanuny borçnamalary üçin bu programmany deslapky kody ýa-da düzülen görnüşde paýlamagy meýilleşdirýän bolsaňyz, haýyş okaň LICENSE file.