Gizlinlik syýasaty

Orbot ulanyjy işjeňligi barada gönüden-göni maglumat ýygnamaýar. Google Play tarapyndan gurlan we yzarlananlardan başga Orbot üçünji tarap statistikasyny ulanmaýar.

Tor-uň gizlinligiňizi nädip goraýandygy barada has giňişleýin öwrenmek üçin okap bilersiňiz Tor FAQ

Guardian Project-iň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi barada has giňişleýin maglumat almak üçin Maglumatlary ulanmak we goramak syýasatlary sahypasyna girip bilersiňiz.