Kod

Orbot për Android

Kodi kryesor mund të kihet në GitHub and Gitlab

Orbot për iOS

Kodi kryesor mund të kihet në GitHub

Tor-Android

Orbot-i montohet me bibliotekën Tor-Android si bazë, çka i lejon cilitdo aplikacion ta pektojë dhe administrojë Tor-in brenda vetes

Tor.framework për iOS

Orbot-i për iOS montohet me projektin Tor.framework si bazë, i cili mund të kihet si CocoaPad për t’u integruar nga çfarëdo aplikacioni

IPtProxy

Duke përdorur IPtProxy Library, Orbot-i përfshin gjithashtu mbulim për Transporte të Heqshëm Tors, b.f., Obfs4 dhe Snowflake