Rregulla Privatësie

Orbot-i nuk grumbullon drejtpërsëdrejti ndonjë të dhënë mbi veprimtarinë e përdoruesit. Hiq ç’është ndërtuar brenda dhe ndiqet nga Google Play, Orbot-i s’përdor statistika nga ndonjë palë e tretë.

Më tepër rreth se si mbron Tor-i privatësinë tuaj mund të mësoni duke lexuar PBR për Tor-in

Më tepër rreth trajtimit që Guardian Project i bën privatësisë mund të mësoni përmes faqes Përdorim të Dhënash dhe Rregulla Mbrojtjeje page.